Støvpartikler er defineret ud fra partikler der ikke straks falder til jorden. De bliver i stedet i atmosfæren i et stykke tid. Disse små partikler vil du ikke kunne se med det blotte øje, og det er også derfor, de er en smule snedige at have på sin arbejdsplads.

Pas på dine luftveje

Støvpartikler findes på mange forskellige arbejdspladser rundt i verden. De er nærmest umulige at få øje på, medmindre de i særlige atmosfæriske forhold danner det vi kalder smog.

Disse partikler kan dannes af alverdens årsager. I indeklimaet som på kontorer, skoler og boliger, kan støvet dannes af forskellige kilder som brændeovne, stearinlys, stærkt trafikerede veje mm. Gammelt støv eller manglende rengøring kan dog også danne et større problem idet det pludselig kan mærkes i dine luftveje. Støvet kan give symptomer som irritationer i øjne, næse og luftveje, infektioner, træthed, hovedpine og tørhedsfornemmelse.

Der er en stor del af disse støvpartikler, der dog dannes på arbejdspladser hvor der er produktion i gang. Ved situationer som eksempelvis forbrændingsprocesser og udstødning fra dieselmotorer, danner der sig det vi kalder ultrafine partikler – og størstedelen af disse består af sod.

De ultrafine partikler kan findes i et meget højt antal i luften og disse anses for at være de mest skadelige af dem alle. Partiklerne her kan nemlig passere helt ud i forgreningerne af lungerne, og forvilde sig ud i din blodbane. De ultrafine partikler er sågar også dem, der er de mest kræftfremkaldende af alle støvpartiklerne. Indånding af disse kan derfor også være yderst skadeligt for dit helbred og dine luftveje.

Grænseværdier

I Danmark har vi nogle grænseværdier for, hvor mange støvpartikler der må findes i luften på en arbejdsplads, før det bliver skadeligt for de ansatte. Danmark er et land hvor vi går yderst op i godt arbejdsmiljø, og har endda også skabt love for det.

Har du egen virksomhed, har du med garanti også hørt om en APV (arbejdsplads vurdering). Denne bruger mange virksomheder også til at dokumentere deres præcise luftkvalitet i et givent område, for at kunne holde øje med, at denne passer ind i, hvad arbejdsmiljøloven dikterer at kvaliteten skal være. Dette bruger de forskellige værktøjer til, som kan måle disse støvpartikler, som du altså ikke kan se med det blotte øje. Måleudstyret er bygget til at kunne opfange og dokumentere de usynlige partikler, der ikke kan måles på andre måder, end med disse.

Opdager du i din virksomhed, at der er støvpartikler der ikke er sunde for dine ansatte, kan du også afhjælpe problemet ved at opsætte et luftfiltersystem. Dette udstyr vil altså konstant monitorere luftkvaliteten så der ikke kommer potentielt farligt støv ud på den anden side af, hvor filteret er monteret. På denne måde kan du altså både sikre dig selv og dine medarbejdere mod et eventuelt farligt arbejdsmiljø.

Både støvpartikelmålere samt luftfiltersystemer fra Testo kan købes i Danmark. Du kan nu tage det første skridt mod at gøre din virksomhed til den bedst mulige arbejdsplads for dine ansatte.